top of page
בדיקה פריודונטלית

הגדרה: זוהי בדיקה של מצב החניכיים ומנגנון תמיכת השן.

מטרת הטיפול: לבדוק את קיומה וחומרתה של מחלת החניכיים אשר עלולה, אם לא תטופל כראוי להביא לאבדן שיניים.

אופן הביצוע: מומחה החניכיים יבצע מדידות שונות בתוך הפה וסביב כל שן ושן, כמו כן ייעזר בצילומי רנטגן אשר יבוצעו במכון הרנטגן מבעוד מועד. את ממצאי הבדיקה יתעד וירשום בטבלה מיוחדת שתאפשר בעתיד השוואה של המצב כדי להעריך את התקדמות המחלה ואת תוצאות הטיפול.

שאלות נפוצות: 

- לשם מה נחוצה הבדיקה?

בדיקה זו תעזור לרופא המומחה וגם לרופא השיניים הכללי להחליט לגבי סוג הטיפול המומלץ במחלת החניכיים וכן על סוג השיקום הדנטלי המתאים ביותר. כמו כן ניתן יהיה לעקוב אחרי התקדמות הטיפול ותוצאותיו תוך השוואה לבדיקה הראשונית.

- מי עושה את הבדיקה?

-את הבדיקה והן את ההצעה לטיפול שתגיע בעקבות הבדיקה עורך מומחה החניכיים אשר יש לו את הידע והנסיון הרב בטיפול במחלת החניכיים.

- מי צריך לעבור את הבדיקה?

- מי שחושש שיש לו מחלת חניכיים או מי שרופא השיניים הכללי חושד שיש לו מחלת חניכיים.

- מה עלותו של הטיפול?

- מחיר הבדיקה 465 ש"ח. עלות הבדיקה תקוזז במיידה ויבוצע ניתוח חניכיים או השתלה ע"י המומחה.

דוגמאות והמחשות:

perio-disease-vs-healthy-gums.jpg
shutterstock_75515080-1.jpg
שלבים של מחלת החניכיים
Periodontal-disease.jpg
bottom of page